EN
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
 
 
 
STUDENTŲ PRIĖMIMAS Į KTU 2011 M.
INFORMACIJA
Apie Universitetą
Struktūra
Studijos
Moksliniai tyrimai
Tarptautiniai ryšiai
Biblioteka
Renginiai ir įvykiai
 
Moksleiviams
Stojantiesiems
Studentams
Darbuotojams
Absolventams
Visuomenei
Verslui
 
Priedai Priėmimo į KTU taisyklės 2011 m.    
1 priedas. Pirmosios studijų pakopos (bakalauro) studijų programų sąrašas 
2 priedas. Pagrindinių kriterijų įtaka stojančiojo konkursiniam balui 
3 priedas. Antrosios studijų pakopos (magistrantūros) studijų programų sąrašas 
4 priedas. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų sąrašas 
5 priedas. Doktorantūros mokslo krypčių sąrašas 
6 priedas. Sąskaitų, į kurias reikia įmokėti registracijos studijoms įmoką, stojamąją studijų įmoką ir įmokas už studijas, rekvizitai 
7 priedas. Priėmimo į magistrantūrą ir laipsnio nesuteikiančias studijas komisijų adresai ir telefonai 2 priedas. Pagrindinių kriterijų įtaka stojančiojo konkursiniam balui

Prašyme nurodomas kodas Kodas pagal naująjį klasifikatorių Studijų programa Specializacija Mokymosi forma ir trukmė (m.) Suteikiamas
kvalifikacinis laipsnis
Dalykų brandos egzaminai Svertiniai koeficientai Dalykų metinis pažymys Svertinis koefi-cientas
NL I
      FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
  F100   Chemija (studijų kryptis)

0640

612F10002 Taikomoji chemija   4 6 chemijos bakalauras chemija
 matematika
 lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  F300   Fizika (studijų kryptis)

0642

612F30007 Taikomoji fizika   4 6 fizikos bakalauras fizika
matematika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  G100   Matematika (studijų kryptis)

0643

612G10002 Taikomoji matematika duomenų analizės matematiniai metodai 4 6 matematikos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba
0,4
0,2
0,2
informacinės technologijos 0,2
verslo sistemų matematinis modeliavimas
  I100   Informatika (studijų kryptis)

0620

612I10004 Informatika kompiuterių tinklai ir internetas 4 6 informatikos bakalauras matematika
informacinės technologijos
 lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
multimedijos sistemos ir medicinos informatika
bankų duomenų centrai
      Informacijos sistemos (krypties šaka)

0608

612I20001 Informacinės sistemos informacinių sistemų projektavimas ir
projektų valdymas
4 6 informacijos sistemų bakalauras matematika
informacinės technologijos
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
interneto informacinių sistemų ir
duomenų bazių programavimas
  I300   Programų sistemos (studijų kryptis)

0614

612I30002 Programų sistemos   4 6 programų sistemų bakalauras matematika
informacinės technologijos
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
  H100   Bendroji inžinerija (studijų kryptis)
      Aplinkos inžinerija (krypties šaka)

0800

612H17001 Aplinkosaugos inžinerija   4 6 aplinkos inžinerijos bakalauras matematika
chemija lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      Inžinerinis projektavimas (krypties šaka)

0841

612H130001 Inžinerinis dizainas   4 6 inžinerinio projektavimo bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      Biomechanikos inžinerija (krypties šaka)

0865

612H15001 Sporto inžinerija   4 6 biomechanikos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      Biomedicinos inžinerija (krypties šaka)

0808

612H16001 Biomedicininė elektronika   4 6 biomedicinos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  H200   Statybos inžinerija (studijų kryptis)

0869

612H20001 Statybos inžinerija   4 6 statybos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0914

612H20001 Statybos inžinerija (Panevėžyje)  
      Statinių inžinerinės sistemos (krypties šaka)

0915

612H24001 Pastatų inžinerinės sistemos   4 6 statinių inžinerinių sistemų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  H300   Mechanikos inžinerija (studijų kryptis)

0847

612H30001 Mechanikos inžinerija biomechanikos inžinerija 4 6 mechanikos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
gamybos sistemos
inžinerinis projektavimas

0848

612H30001 Mechanikos inžinerija (Panevėžyje) gamybos sistemos
  H400   Aeronautikos inžinerija (studijų kryptis)
      Aviacijos inžinerija (krypties šaka)

0813

612H41003 Aviacijos inžinerija   4 6 aviacijos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  H600   Elektronikos ir elektros inžinerija (studijų kryptis)
      Valdymo sistemos (krypties šaka)

0889

612H66001 Automatika ir valdymas mechatroninės sistemos 4 6 valdymo sistemų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
procesų valdymas
transporto automatika
valdymo sistemos

0807

612H66001 Automatika ir valdymas (Panevėžyje) mechatroninės sistemos
      Elektros energija (krypties šaka)

0895

612H63001 Elektros energetikos technologijos elektros sistemos ir jų valdymas 4 6 elektros energijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
elektros tiekimo sistemos
relinės apsaugos ir automatikos sistemos
      Elektros inžinerija (krypties šaka)

0896

612H62001 Elektros inžinerija elektros ir valdymo įtaisai 4 6 elektros inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
energijos keitikliai ir jų valdymas
      Robotika ir kibernetika (krypties šaka)

0858

612H67001 Robotika   4 6 robotikos ir kibernetikos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0860

612H67001 Robotika (Panevėžyje)  
      Elektronikos inžinerija (krypties šaka)

0878

612H61002 Elektronikos inžinerija   4 6 elektronikos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0929

612H61005 Intelektualios elektroninės sistemos  
      Telekomunikacijų inžinerija (krypties šaka)

0930

612H64001 Telekomunikacijos belaidžio ryšio technologijos 4 6 telekomunikacijų inžinerijos bakalauras matematika fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
Telekomunikacijų technologijos
  H700   Gamybos inžinerija (studijų kryptis)

0833

612H70001 Gamybos inžinerija ir technologijos inovatyvių produktų kūrimas 4 6 gamybos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
gamybos technologijos
medžiagų inžinerija

0835

612H70001 Gamybos inžinerija ir technologijos (Panevėžyje) kompiuterizuotos gamybos technologijos
      Mechatronika (krypties šaka)

0852

612H73001 Mechatronika   4 6 mechatronikos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      Spaudos inžinerija (krypties šaka)

0898

612H74002 Žiniasklaidos inžinerija reklamos inžinerinės technologijos 4 6 spaudos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
spaudos technologijos
      Pramonės inžinerija (krypties šaka)

0817

612H77002 Eksporto inžinerija (anglų kalba)***   4   pramonės inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0818

612H77002 Eksporto inžinerija (prancūzų kalba)***  

0819

612H77002 Eksporto inžinerija (rusų kalba)***  

0820

612H77002 Eksporto inžinerija (vokiečių kalba)***  
  H800   Chemijos ir procesų inžinerija (studijų kryptis)
      Chemijos inžinerija (krypties šaka)

0814

612H81001 Cheminė technologija ir inžinerija organinių medžiagų technologija 4 6 chemijos inžinerijos bakalauras matematika
chemija
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
neorganinių medžiagų technologija
  E100   Informatikos inžinerija (studijų kryptis)

0834

612E10001 Informatikos inžinerija informacinės technologijos 4 6 informatikos inžinerijos bakalauras matematika
informacinės technologijos
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
kompiuterinių sistemų inžinerija
      Informacinės technologijos (krypties šaka)

0925

612E14002 Žiniasklaidos informacinės technologijos kūrybinės multimedijos 4 6 informacinių technologijų bakalauras matematika
informacinės technologijos
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
multimedijų technologijos
  E200   Sausumos transporto inžinerija (studijų kryptis)

0885

612E20001 Transporto priemonių inžinerija geležinkelio transporto priemonių inžinerija 4 6 sausumos transporto inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
kelių transporto priemonių inžinerija

0886

612E20001 Transporto priemonių inžinerija (Panevėžyje) automobilių eksploatacija
  E300   Energijos inžinerija (studijų kryptis)

0882

612E30001 Šilumos energetika ir technologijos naftos, dujų ir biokuro inžinerija 4 6 energijos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
šaldymo inžinerija
šilumos energetika
      Branduolinės energijos inžinerija (krypties šaka)

0927

612E32001 Branduolinė energetika atominės elektrinės 4 6 branduolinės energijos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
branduolinės energetikos inžinerija
      Atsinaujinančiosios energijos inžinerija (krypties šaka)
0862 612E33001 Atsinaujinančioji energetika   4 6 atsinaujinančiosios energijos inžinerijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  E400   Maisto technologijos (studijų kryptis)

0842

612E40001 Maisto technologija ir inžinerija   4 6 maisto technologijų bakalauras matematika
chemija
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  J400   Polimerų ir tekstilės technologijos (studijų kryptis)

0857

612J40001 Odos ir polimerinių gaminių  dizainas ir technologija   4 6 polimerų ir tekstilės technologijų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0863

612J40002 Aprangos mados inžinerija aprangos gamybos technologijos 4 6 polimerų ir tekstilės technologijų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
aprangos kūrimo technologijos

0877

612J40003 Tekstilės dizainas ir technologija  
  J500   Medžiagų technologijos (studijų kryptis)

0854

612J50002 Medžiagos ir nanotechnologijos   4 6 medžiagų technologijų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
      Medienos dirbinių technologijos (krypties šaka)

0853

612J53001 Baldų ir medienos gaminių inžinerija ir dizainas baldų dizainas ir technologija 4 6 medienos dirbinių technologijų bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
medienos gaminių dizainas ir technologija
  J700   Biotechnologijos (studijų kryptis)

0866

612J70001 Pramoninė biotechnologija   4 6 biotechnologijos bakalauras matematika
chemija
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2
  J800   Statybų technologijos (studijų kryptis)

0870

612J80002 Statybų technologijos   4 6 statybų technologijos bakalauras matematika
fizika
lietuvių kalba
0,4
0,2
0,2
užsienio kalba 0,2

0871

612J80002 Statybų technologijos (Panevėžyje)  
      SOCIALINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
  L100   Ekonomika (studijų kryptis)

0315

612L10003 Ekonomika tarptautinė ekonomika ir prekyba 4 6 ekonomikos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2

istorija
arba
užsienio kalba

0,2
turizmo ekonomika
verslo ekonomika

0397

612L10003 Ekonomika (Panevėžyje) tarptautinė ekonomika ir prekyba

0376

612L10008 Viešojo sektoriaus ekonomika  
  L300   Sociologija (studijų kryptis)

0509

612L30002 Sociologija   4 6 sociologijos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
  N100   Verslas (studijų kryptis)

0459

612N10002 Verslo administravimas paslaugų vadyba 4 6 verslo bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
tarptautinis verslas

0462

612N10002 Verslo administravimas (Panevėžyje) paslaugų vadyba 4 6
tarptautinis verslas
  N200   Vadyba (studijų kryptis)

0438

612N20003 Vadyba**   4 6 vadybos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2

0440

612N20003 Vadyba (Panevėžyje)   4 6
  N300   Finansai (studijų kryptis)

0317

612N30001 Finansai   4 6 finansų bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
  N400   Apskaita (studijų kryptis)

0343

612N40002 Apskaita auditas 4 6 apskaitos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
finansų apskaita ir atskaitomybė
  N500   Rinkodara (studijų kryptis)

0455

612N50002 Marketingas   4 6 rinkodaros bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
  N600   Žmonių išteklių vadyba (studijų kryptis)

0337

612N60001 Lyderystė komunikacija ir viešieji ryšiai 4 6 žmonių išteklių vadybos bakalauras matematika
lietuvių kalba
užsienio kalba arba istorija
0,4
0,2
0,2
istorija
arba
užsienio kalba
0,2
politika ir tarptautiniai santykiai
verslas
visuomenė
žinių organizacija

0543

612N60002 Žmonių išteklių vadyba  
  N700   Viešasis administravimas (studijų kryptis)

0469

612N70001 Viešasis administravimas viešoji vadyba 4 6 viešojo administravimo bakalauras istorija
lietuvių kalba
užsienio kalba
0,4
0,2
0,2
matematika 0,2
vietos savivalda
  X100   Pedagogika (studijų kryptis)

0360

612X10002 Socialinė pedagogika (privalomas motyvacijos įvertinimas) socioedukacinio darbo vadyba 4 6 pedagogikos bakalauras,
socialinis pedagogas
istorija
lietuvių kalba
užsienio kalba
0,4
0,2
0,2
matematika 0,2
socioedukacinis darbas bendruomenėje
      HUMANITARINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
  Q100   Lingvistika (studijų kryptis)

0031

612Q10002 Kompiuterinė lingvistika   4 6 lingvistikos bakalauras lietuvių kalba
užsienio kalba
istorija
0,4
0,2
0,2
antroji užsienio kalba
arba
gimtoji kalba****
0,2
  U600   Vertimas (studijų kryptis)

0076

612U60001 Technikos kalbos vertimas (anglų kalba)   4 6 vertimo bakalauras lietuvių kalba
užsienio kalba
istorija
0,4
0,2
0,2
antroji užsienio kalba
arba
gimtoji kalba****
0,2

0077

612U60001 Technikos kalbos vertimas (prancūzų kalba)  

0078

612U60001 Technikos kalbos vertimas (rusų kalba)  

0079

612U60001 Technikos kalbos vertimas (vokiečių kalba)  
  V500   Filosofija (studijų kryptis)

0039

612V56001 Medijų filosofija   4 6 kultūros filosofijos bakalauras istorija
lietuvių kalba
užsienio kalba
0,4
0,2
0,2
matematika 0,2
      MENO MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIS
  W300   Muzika (studijų kryptis),
      Muzikos technologijos ir industrija (krypties šaka)

0267

612W37001 Muzikos technologijos   4 6 muzikos technologijų ir industrijos bakalauras stojamasis egzaminas
muzika arba muzikologija
lietuvių kalba
0,6
0,1
0,2
užsienio kalba 0,1
  K100   Architektūra (studijų kryptis)

0151

612K10001 Architektūra**   4 6 architektūros bakalauras stojamasis egzaminas
matematika
lietuvių kalba
0,5
0,2
0,2
užsienio kalba 0,1

* Į šią naują studijų programą bus priimama tik tuo atveju, jeigu ji bus įregistruota Studijų ir mokymo programų registre.
** Yra grupė, kurioje dėstomoji kalba yra anglų kalba. Studijos organizuojamos anglų kalba užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, norintiems dalį studijų programos dalykų studijuoti anglų kalba.
***. Dėstomosios kalbos: anglų, prancūzų, rusų, vokiečių (dalis dalykų dėstoma lietuvių kalba).
**** Baigusiems mokyklas ne lietuvių kalba

Santrumpos: NL nuolatinė studijų forma, Iištęstinė studijų forma.

 

Atnaujinta 2011.06.20
Taip pat
LAMA BPO
Studijų sistema
Fakultetai
Centrai

Kaip MUS rasti
Priėmimo archyvas

Kontaktai
KTUpriemimas
Priėmimo skyrius
Studijų tarnyba
Tarptautinių ryšių skyrius